Lmta Sa

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė

skypetwitterfacebook
lt en

Kalendorius

2020 balandis
Pr
An
Tr
K
Pn
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2020 gegužė
Pr
An
Tr
K
Pn
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Studentų teisės ir pareigos

Studentų teisės ir pareigos pagal LR aukštojo mokslo įstatymo 49 straipsnį

1. Studentai turi teisę:

 • studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga bei priemonėmis;
 • pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
 • vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto (prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
 • nutraukti ir atnaujinti studijas statuto nustatyta tvarka;
 • gauti su studijomis susijusią informaciją;
 • laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
 • rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
 • laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
 • kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 • naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

2. Studentas, neišlaikęs egzamino, įskaitos ar kitaip neatsiskaitęs už studijų programoje numatytus dalykus, turi teisę nemokamai perlaikyti (atsiskaityti) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, kuri turi būti priimta atsižvelgus į studentų atstovybės siūlymus. Ši nuostata netaikoma aukštosiose mokyklose, kurios naudoja kaupiamąją žinių vertinimo sistemą ir tam yra gavusios studentų atstovybės pritarimą.

3. Studentai privalo:

 • vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
 • laikytis šio įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
 • vykdyti aukštosios mokyklos savivaldos institucijų, rektoriaus (kolegijos direktoriaus) sprendimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
 • laikytis studentų etikos kodekso, kurį pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.
Lmta

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė

skypetwitterfacebook